užtapti

užtapti
1 užtàpti tr. užklupti: Jį vakaras užtãpo, ir jis bijo eit Mtl. \ tapti; atitapti; įtapti; nutapti; patapti; pietapti; pritapti; sutapti; užtapti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • atitapti — 1 atitàpti intr., attàpti J, BŽ530, LVI203 atgauti sąmonę, atjėgti, atsivokti. tapti; atitapti; įtapti; nutapti; patapti; pietapti; pritapti; sutapti; užtapti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutapti — 1 nutàpti intr. 1. J, NdŽ, Vl nuvykti, nukakti: Ka kumet nutapsiu į Šates, i nupirksiu tebokos Šts. O kaip į Palangą, taip nutapti neturėjau losnų ašvienių P. 2. įtekėti: Radau [tą augalą] parakvijoj Skuodo ant kalnaliais upalių, nuotampančių į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patapti — 1 patàpti, patam̃pa, patãpo (pàtapė K; KlM36) intr. 1. R, MŽ, N, Š, BŽ14, LVIII119, NdŽ, DŽ1, Glv pasidaryti kuo, kokiam, pavirsti kuo: Kitoks tampu, patampu, pastoju, esmi R20, MŽ25. Šaltyšiumi patapė MŽ. Tėvas užmokėjo už įstojimą pusę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pietapti — 1 pietàpti, pietam̃pa, pietãpo (piẽtapė) (ž.) intr. 1. žr. 1 pritapti 2: Pytãpęs buvo iš Šilalės vaikis Pj. 2. būti priskirtam, prijungtam: Po karo šis kraštas pỹtapė py Lietuvos Prk. 3. prijunkti: Aš jau nesu pytãpęs py to (nesu gydęsis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritapti — 1 pritàpti, pritam̃pa, pritãpo (prìtapė) K, Š 1. intr. NdŽ, DŽ1, Ggr, Lk, Vel, Pg, Ss, Alk atsirasti šalia, prisiartinti, prisigretinti, prisistatyti: Jojant į Elnio kalną, prie jų pritapo kažkoks nepažįstamas riteris su palydovais J.Balč. Lyg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutapti — 1 sutàpti intr. Š, NdŽ 1. būti tokiam pat, vienodam, labai panašiam, turėti bendrumo, atitikti: Mūsų mintys sutam̃pa DŽ1. Čia vėl kalbos nesutam̃pa Smln. Trečiajame tome aprašytas Vasario gyvenimas tik viena kita aplinkybe sutampa su manuoju… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tapti — 1 tàpti, tam̃pa (tãpsta, tañpa Sv), tãpo (tãpė KBII154, SchL125, K, PP34, NdŽ) intr. FrnW, DŽ, NdŽ, KŽ, Lkm 1. R, MŽ, Sut, KlG18,126, SC56, M, L, Š, FT, Rtr darytis kokiam, kuo, virsti kuo: Žalktienė … medžian gailysta virto: pati egle tãpo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įtapti — 1 įtàpti intr. 1. Šts patekti: Čia viena buvo išvažiavusi į Vilnių, į aukštą mokslą, bet neįtãpo (neįstojo) Lkž. 2. įsmukti, įlįsti: Jie visi suėjo gryčion – i tas įtãpo Mžš. tapti; atitapti; įtapti; nutapti; patapti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”